Μπάλα plexiglass “Περασμένα ξεχασμένα έρχεται το 21” (Κωδ. 00782)