Μπάλα plexiglass “Καλή χρονία παππού και γιαγιά” (Κωδ. 00785)