Ζέβρα (κωδ. 00177)

Ζέβρα (κωδ. 00177)
Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.