Καρδιά (κωδ. 00174)

Καρδιά (κωδ. 00174)
Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.