Άλογο (Κωδ. 00781)

Άλογο (Κωδ. 00781)
Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.