20 με κορώνα (Κωδ. 00428)

20 με κορώνα (Κωδ. 00428)
Και τα σχόλια και οι ιχνηλασίες είναι κλειστά.